DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUIDER-AFIKA (VGK) Sê NEE VIR GAYS!


In die ry sien ek vandag die koerantplakkaat op die paal wat aankondig: “VGK sê steeds nee vir gays”. Dit vul my met soveel verskillende emosies: woede, hartseer, frustrasie en dankbaarheid. Woede oor die kortsigtige manier waarmee mense met die Bybel en hul geloof omgaan, of dalk is dit glad nie kortsigtig nie, maar juis calculated. Pharos vertaal calculated as “bereken(d), voorbedag, koelbloedig en as mens die sinsnede sou verbreed na “with calculated cruelty”, vertaal dit na voorbedagte wreedheid. So ja, nou pas die term baie beter by die kerk se optrede. Mense maak mos die Bybel en hul geloof pas – by dit tot wat hulle pas, en hul einddoel dien. Dalk is dit wat geloof eintlik beteken: om dit te glo wat nie gestaaf kan word nie, maar wat op eie manier van verstaan en interpretasie berus?

Waarom hartseer voel? Hartseer oor die derduisende mense (gay en gay-verwant) wie se siele deur die kerk se onbesonneheid gekwes, vertrap en verkrag is. Hartseer oor dat die kerk steeds nie verstaan wat Jesus-liefde beteken nie. Hartseer dat die kerk steeds gay-wees verseksualiseer, net soos dit die huwelik verseksualiseer deurdat hulle heteroseksuele seks as die maatstaf van ʼn goddelike verbintenis soos ʼn huwelik gebruik. ʼn Huwelik, heteroseksueel of andersyds, is soveel meer as net die seksuele daad. Dit gaan oor ʼn vennootskap tussen twee mense wat hulself op ʼn geestelike, emosionele, intellektuele en fisiese vlak aan mekaar verbind. Hierdie genootskap behoort geken te word aan liefde, gelykheid, respek en menswaardigheid. Dit is wat ʼn huwelik behoort te definieer en nie op watter manier ʼn paartjie seks beoefen nie.

Frustrasie omdat hulle nie verstaan dat die oorgrootte meerderheid van gay mense se gay-wees nie net is seks gesetel is nie, maar dit is wie hulle is. Dit is hoe hulle geskape is. ʼn Gay persoon het eendag dit so mooi verwoord toe sy die volgende vir my gesê het: “I am a person who happens to be gay, not a gay how happens to be a person.”
Om vir ʼn gay mens te sê dat hy of sy mag gay wees, maar moet dit net nie praktiseer nie, is om vir ʼn persoon te sê: jy mag leef, maar moet net nie mens wees nie, of dalk jy mag mens wees, maar moet net nie leef nie. Om lief te hê, om aan iemand te verbind, om te deel, om aan te raak, te soen, vas te hou, en ja seksuele genot en vervulling te ervaar, is om mens te wees.
Jy mag nou wonder nou waar pas dankbaarheid in hierdie donker prentjie in. Ek is dankbaar dat ek reeds vir baie jare nie meer deel van kerklike strukture is wat mense so liefdeloos versaak op grond van hul seksualiteit nie. Ek is Goddank bly dat ek nie meer my siel Sondag na Sondag hoef te verkrag nie omdat ek deel het aan ʼn kerklike struktuur, wat in terme van sy beleid aangaande gay mense, inherent veroordelend, onbillik, onregverdigbaar en versakend is. Godverlate.

Steeds ego my klaaglied: Hoe lank nog Here, hoe lank nog gaan hierdie verskriklike onreg voortgaan? O God, wees die mensdom genadig, want God-weet ons weet nie wat ons doen nie – in dit in Christus se naam!

Advertisements

11 thoughts on “DIE VERENIGENDE GEREFORMEERDE KERKE VAN SUIDER-AFIKA (VGK) Sê NEE VIR GAYS!

  1. Ek moet saamstem Nicki. Dis wragtig verstommend dat ons in 2012 nog hierdie gesprek moet voer. Die wereld boer agteruit, die genetiese poel word al vlakker en dit voel vir my asof fanatici en toekop leef meer en meer aan die orde van die dag is. Wat het iemand anders se seksualiteit, keuse van geloof, kleur van hulle rok in die oggend met iemand anders te make – hoe beinvloed dit iemand anders of hoe tas dit hulle lewens op enige manier aan? Ek verstaan glad nie – sowaar – minder en minder elke dag! Diep, innerlike sug vir die mensdom. En ja – dis een van die kardinale redes waarom ek meer as 24 jaar gelede in die NG of enige ander kerk was. My geloof en spiritualiteit is veel beter daaraan toe sonder die ‘ kerk’ en sy galbraak, hell, fire and brimstone. Ek is waaragtig fisies naar!

  2. En met al die hartseer en verdriet en teleurstellings beaam ek wat Habukuk se “…Nogtans sal ek jubel in die Here” – Habakuk 3:18

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s