Qualifications

Dr. Nicki Spies obtained her BA Honours (Counselling Psychology) from Stellenbosch University in 1988. She also obtained a MTh (Pastoral Therapy) (cum laude) and a DTh degree from the University of South-Africa (UNISA). Her doctoral thesis focussed on the experiences of Protestant Christian women who live in sexually unhappy marriages. She is a practical theologian, narrative therapist and gender specialist. Her work is informed by an awareness of power relations and embraces multi-storied realities and diversity.

AFRIKAANS:

Dr. Nicki Spies behaal die grade BA Honneurs (Voorligtingsielkunde) aan Stellenbosch Universiteit (US), asook  MTh (Pastorale Terapie) (cum laude) en DTh (Pastorale Terapie) aan die Universiteit van Suid-Afrika (UNISA). Haar doktorale tesis fokus op die ondervindings van Christelike vroue in seksueel ongelukkige huwelike. Sy is ʼn praktiese teoloog, narratiewe terapeut en genderspesialis. Sy glo mense verstaan hul lewe en maak sin van hul ervarings deur die verkillende stories in hul lewe. ʼn Bewustheid van magsverhoudinge en ʼn inklusiewe benadering van diversiteit vorm die vertrekpunt van haar werk.

Advertisements

2 thoughts on “Qualifications

  1. Ek wil graag vir u iets vra ivm my skoonseun & kleindogter (5) wat my baie pla. Hoe gaan ek te werk? Baie dankie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s